โคมัตสึ การบินไทยบินตรง ลิงออนเซ็น ไร่วาซาบิ ชิราคาวาโกะ

โคมัตสึ การบินไทยบินตรง ลิงออนเซ็น ไร่วาซาบิ ชิราคาวาโกะ รหัสสินค้า GODMMJTG

6 วัน 5 คืน
 /
เริ่ม 54,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงวันเดินทาง

ช่วงวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ราคา
อื่น
รับได้ Group
Size
event 29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 54,900 63,900 แสดง รับจอง 30
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักห้องสาม) เด็ก (ห้องมีเตียง) เด็ก (ห้องไม่มีเตียง)
63,900 54,900 54,900 50,900
สนใจซื้อทัวร์ ติดต่อเอเจ้นท์

รายละเอียดการเดินทาง

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574