ทัวร์อินเดีย พบ 1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

  • เรียงตาม:
Loading...
Thai Airways

IND 8 TEMPLE : ทัวร์มหามนตราแห่งความสำเร็จ เส้นทางพระพิฆคเนศ (รหัสสินค้า GODINDTG)

เดินตามเส้นทางที่มีความเชื่อว่าองพระพิฆคเนศเคยเสด็จมาสู่โลก , สัการะบูชาองค์พระพิฆคเนศที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติทั้งแปดที่
สถานีรถไฟฉัตรปตี , ประตูชัย (GATE OF INDIA) , ตลาด COLABA ซึ่งเป็นแหล่งรวมสิ้นค้าทุกอย่างจากอินเดีย
อาหารพื้นบ้านแบอินเดียที่ไม่ควรพลาด , ขนมปังนานอารมณ์เหมือนโรตีอบเตาถ่านราดกับนมข้นหวาน
5 ดาว
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 45,900 บ.
ดูรายละเอียด
6 วัน 5 คืน
เริ่ม 45,900 บ.
ดูรายละเอียด

GREAT OUTDOOR TRAVELใบอณุญาตเลขที่ 11/06574